יזמות, פרויקטים לאומיים ו-BOT - הפרדת פסולת בניין

מתקן למחזור פסולת בניין ועודפי עפר ואופציה להקמת מפעל בטון נלווה באתר. המפעל נותן מענה לבניה המואצת של ראש העין והסביבה.

 

סטטוס: בביצוע

03-9537111​

קבוצת אחים יעקובי

HE

דרושים