בקרה ובטחון - מלון Taj Mahal

בהמשך לפיגוע במלון: תכנון הקמה והפעלה של מערכות ביטחון הכוללים מערכת ניהול ווידאו, מערכת בקרת כניסה, מערך בקרים מתוכנתים, מערכת שו"ב והקמה של חדר בקרה מתקדם.

03-9537111​

קבוצת אחים יעקובי

HE

דרושים