תשתיות ומערכות רכבתיות - רכבת בני ברק

הקמת מערכות תאורה ותקשורת מסילה באורך של כ-2 ק"מ. הקמץ מבנה במפגש הרכבת עם דרך הרצליה. 

 

03-9537111​

קבוצת אחים יעקובי

HE

דרושים