בקרה ובטחון - תאגידי מים

אספקת מערכות בקרה ובטחון לתחנות אספקת מים ותחנות ביוב לאורך העיר.

תכנון והקמה של חדרי שליטה ובקרה , כולל תוכנות SCADA, ניהול ועבוד נתונים , פתוח ממשקי תקשורת , לפיקוח ושליטה על המערכות המבוקרות.

03-9537111​

קבוצת אחים יעקובי

HE

דרושים