מערכות ופתרונות לחניה - אמדוקס רעננה

תכנון והקמה של מערכת חניה עבור חברת אמדוקס הכולל מרכז שליטה ובקרה לטובת עובדי ואורחי החברה (2500 מקומות חניה). בכניסות לחניונים מוצבים שלטים המציינים את כמות החניות הפנויות בכל חניון הניזונים ממערכת החניה. בעקבות הצלחת הפרויקט, הותקנה מערכת נוספת גם במפעל אמדוקס הנמצא בשדרות.

03-9537111​

קבוצת אחים יעקובי

HE

דרושים