מערכות ופתרונות לחניה - חניוני נכסי אריאל

חברת הניהול נכסי אריאל רכשה ציוד חניה ומערכות בקרה עבור למעלה מ 25 חניונים אותם היא תכננה ומנהלת לשביעות רצון היזמים ומנהלי החניונים. פרויקטים בולטים (אלפי מקומות חניה): חניוני הרכבת הקלה, בניין אמפא  TLV, בית אמות, בית דרור זיויאל, גלובאל פארק.

03-9537111​

קבוצת אחים יעקובי

HE

דרושים