מערכות ופתרונות לחניה - בית הזיקוק באשדוד

חיבור מערך מצלמות LPR ח המחובר למשקלי משא הפרוסים ברחבי בית הזיקוק. המערכת אפשרה חיבור בין זהות המשאיות ותהליך השקילה וספקה מידע הכרחי למערכת הבקרה. בעקבות הצלחת הפרויקט, תוכננו והוקמו פרויקטים נוספים בחברות:

פז שמנים וכימיקלים בחיפה, מחצבות אליקים בן ארי ואתר המחזור גרינט.

 

סטטוס: בוצע

03-9537111​

קבוצת אחים יעקובי

HE

דרושים