מערכות ופתרונות לחניה - בקרת כניסה - שוהם

התקנת מערכת בקרת כניסה ואבטחה ליישובים הכוללת מערכות זיהוי לוחית (LPR), מצלמות, שילוט אלקטרוני, מערכות זיהוי פריצה ועוד. בישוב קיימות שתי כניסות ויציאות ראשיות המכילות 4 נתיבי כניסה ו-4 נתיבי יציאה.

03-9537111​

קבוצת אחים יעקובי

HE

דרושים