מערכות ופתרונות לחניה - הדסה עין כרם

התקנת ציוד חניה מתקדם ומערכות בטחון באחד מהחניונים המורכבים ביותר מישראל הכולל 28 נתיבי תנועה ואלפי מקומות חניה. החניון נותן מענה ללקוחות מנויים, מזדמנים ואוכלוסיות שונות הזכאיות לפטור מתשלום.

03-9537111​

קבוצת אחים יעקובי

HE

דרושים