תשתיות ופתוח - הפרדת פסולת בניין

הקמה ותפעול מתקן למחזור פסולת בניין ועודפי עפר ואופציה להקמת מפעל בטון נלווה באתר. המפעל נותן מענה לבניה המואצת של ראש העין והסביבה.

03-9537111​

קבוצת אחים יעקובי

HE

דרושים