תשתיות ופתוח - מטמנת אפעה

הקמת מספר בורות הטמנה במתחם מטמנות אפעה בסך של 3,000,000 קוב שכללו: חפירת המאגרים, תשתיות ניקוז, הצבת יריעות ואיטומים, בנייץ כבישים ומערכת גדרות היקפית.​

03-9537111​

קבוצת אחים יעקובי

HE

דרושים